С гласуване, проведено на 14 февруари (с 340 гласа „ЗА“, 279 – „Против“ и 21 – „Въздържал се“), Европейският парламент окончателно ратифицира спирането на производството на двигатели с вътрешно горене до 2035 г. с цел намаляване на замърсяващите емисии. 

Де факто гласуването задължава новите автомобили и лекотоварните превозни средства да не произвеждат никакви емисии на CO2. 

ЕС има и междинни цели, които включват намаляване на емисиите от 55% до 2030 г. за леките автомобили и 50% за микробусите. Законодателството включва и други ключови мерки, като представянето от Европейската комисия до 2025 г. на методология за оценка и докладване на данни за емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на леки и лекотоварни автомобили, продавани на пазара на ЕС.

Методологията ще бъде придружена от законодателни предложения, ако е необходимо. 

До декември 2026 г. обаче Европейската комисия ще наблюдава разликата между нормите за допустими емисии и реалните данни за потреблението на гориво и енергия. Освен това Комисията ще трябва да представи методология за коригиране на емисиите на CO2, специфични за производителите. И накрая, на всеки две години, считано от края на 2025 г., Комисията ще публикува доклад за оценка на постигнатия напредък в областта на мобилността с нулеви емисии в автомобилния транспорт. 

Говорителят на Европейския парламент Ян Хуитема заяви: „Законодателството стимулира производството на превозни средства с нулеви и ниски емисии. То също така съдържа амбициозна ревизия на целите за 2030 г. и ключовата цел за нулеви емисии за 2035 г. за постигане на климатична неутралност до 2050 г. Тези цели ще осигурят яснота за автомобилната индустрия и ще стимулират иновациите и инвестициите от страна на производителите. Купуването и шофирането на автомобили с нулеви емисии ще стане по-малко натоварващо за потребителите и ще доведе до бързо развитие на пазара на употребявани автомобили. Устойчивото шофиране ще стане достъпно за всички“.

Следващи стъпки

След окончателното гласуване в пленарната зала Съветът на ЕС ще трябва официално да одобри текста преди публикуването му в Официален вестник.

Контекст

На 14 юли 2021 г., като част от пакета „Готови за 55 %“, Комисията представи законодателно предложение за засилване на стандартите за емисии на CO2 от новите пътнически автомобили и новите леки търговски превозни средства. Предложението има за цел да допринесе за целите на ЕС за климата за 2030 г. и 2050 г., да осигури ползи за гражданите и да стимулира иновациите в областта на технологиите с нулеви емисии.

Прочетете още интересни новини.

Последвайте ни и във фейсбук.

Вашият коментар