SOS тунелен знак

SOS тунелен знак е светодиоден пътен знак, специално

проектиран за приложение в тунели.

SOS тунелен знак

SOS тунелен знак

SOS тунелен знак е светодиоден пътен знак, специално

проектиран за приложение в тунели.

SOS тунелен знак