Политика за защита на личните данни

Настоящата политика дава информация по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта itronix.bg. Ако сте или станете потребител на нашите уеб сайтове , можем да използваме ваши лични данни и за допълнителни цели свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване. В никакъв случай Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели, различни от тези, за които сте ги предоставили.

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, електронен адрес, телефон и адрес за доставка.itronix.bg, под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по съответният уеб сайт, който посещавате.

Използване и съхраняване на личните данни

itronix.bg ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в които сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас.itronix.bg няма право да продава или търгува с Вашите лични данни. 

„Бисквитки” – Cookies


„Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата. itronix.bg използва „бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт, с цел по-бързото Ви иденфициране и предоставяне на услуги.

Сигурност

Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в текущата страница .  itronix.bg си запазва правото да променя настоящата политика за защита на личните данни по всяко едно време, без това да противоречи на закона за защита на личните данни на Република България.