КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ОБИКНОВЕН И ДЕВИАТОРЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КЛЮЧ?


Септ. 11 2020


Има два типа електрически превключватели - еднопосочен и двупосочен (девиаторен) ключ.

Еднопосочен превключвател се използва, когато имате само един превключвател за светлина.

Двупосочни (девиаторни) превключватели могат да се използват, когато има два превключватели за една и съща светлина.


Класическите два примера за това са: когато една стая има два различни входа или дълъг коридор, или тераса обхващаща две стаи. Втори пример е при осветление на стълбище, където има превключвател в горната част на стълбите и един в долната част. Хората често поръчват междинен (кръстат) превключвател за това.

Разбира се, може да се ползва и кръстат ключ, но девиаторен ще свърши същата работа и ще струва по-малко пари. Девиаторен ключ може да замени еднопосочен, но е по-скъп. Еднопосочен, двиаторен и кръстат ключ изглеждат по един и същи начин в предната си част, но са с различни механизъми и схема на свързване.


ОБРАТНО В БЛОГА