"ИТРОНИКС" ЕООД е социално отговорна компания, работеща в хармония с пазарните условия, чрез политика на лоялност, прозрачност, гъвкавост и коректност.

Стремим се да изграждаме и поддържаме стабилни, дългосрочни взаимоотношения с нашите партньори и клиенти.

“ИТРОНИКС” ЕООД е фокусирана върху доставка на електроматериали - ключове, контакти, кабели, кабелни скари, кутии, ел. табла, електро апаратура, тръби, осветление и др. Може да ни възложите инсталация и монтаж на продуктите, които предлагаме.

Нашите основни принципи са:

- Лоялност.
- Качество.
- Професионализъм.

Ние спазваме нашите обещания!