Съвместимите с NDAA продукти, които не използват или внедряват критични компоненти, включително SoC, се препоръчват за предприятия и критични приложения, където съответствието е от съществено значение.

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.