ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Във връзка с Регламент ES2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и ЗЗЛД, ние от „ИТРОНИКС“ ЕООД се ангажираме да защитаваме Вашата поверителност и да подкрепим една обща политика на откритост за това как ние събираме, използваме и разкриваме Вашата лична информация. 

Целта на тази декларация за поверителност е да Ви информира за практиките на „ИТРОНИКС“ ЕООД, отнасящи се до събирането, използването и разкриването на лична информация, която може да бъде предоставена чрез достъпа или използването на нашия сайт и свързаните с него услуги и продукти. Посещавайки нашия сайт, Вие се съгласявате Вашата лична информация да бъде събрана, използвана и разкривана в съответствие с определените по-долу правила и условия. 

Тази декларация за поверителност обяснява как можете да се свържете с нас ако имате въпрос, както и ако искате да направите промяна или изтриване на всички лични данни, които „ИТРОНИКС“ ЕООД може да има за Вас.

Лична информация за целите на настоящата декларация за поверителност:

“Лична информация” означава информация за отделен индивид.

Каква лична информация събираме: Личната информация може да включва най-малко някои от следните: Контактна информация (като име, адрес, имейл адрес и телефонен номер); Финансова информация и информация за разплащане/фактуриране (като номер на банкова сметка).

Как използваме Вашата лична информация: Ние използваме вашата лична информация за: обработка на поръчка и изпращане на същата; Предоставяне на персонализирана интерактивна комуникация; Предоставяне на своевременни и достоверни услуги; Всичко необходими, свързано с администрирането на тези услуги; Изследване, разработване, управление, опазване и подобряване на тези услуги; Съветване за нови продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас; Разработване и поддържане на нашите отношения с Вас и общуването с Вас; Вашето таксуване за използване на нашите продукти и услуги; Събиране на неизплатени дългове; Подпомагане разследването при нарушение на правните норми по отношение на извънредна ситуация, която застрашава живота, здравето или сигурността на индивида. В изпълнение на задълженията за подаване на информация и съдействие на органите на МВР или друг държавен орган, който има нормативно основание за получаване на съответните данни за финансови, осигурителни, контролни и други законосъобразни цели.

Кога разкриваме лична информация: Освен с изрично Ваше съгласие ние няма да продаваме, лицензираме, търгуваме или отдаване под наем Вашата лична информация с други хора.

“ИТРОНИКС“ ЕООД си запазва правото да разкрива лична информация на трети страни ако даден закон, наредба, заповед за обиск, призовка или съдебно разпореждане законно изисква и ни разрешава да го направим.

Знание и съгласие: Ние събираме лична информация за Вас, единствено когато доброволно сте ни я предоставили. Винаги искаме съгласие за използването или разкриването на Вашата лична информация в момента на нейното събиране. Видът на молбата за Вашето съгласие, което бихме изисквали до голяма степен ще зависи от чувствителността на личната информация. Вие може да  оттеглите по всяко време съгласието си, предмет на правни или договорни ограничения, но в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си, моля свържете се с нас.  Ние ще ви информираме за процедурите при оттегляне на съгласието.

Ние заявяваме, че няма да изискваме съгласие от Вас като условие за предоставянето на даден продукт или услуга, както и да изискваме съгласие за събиране, използване или разкриване на информация отвъд законовите норми. Вие имате право за оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

“ИТРОНИКС“ ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни. Използване и разкриване на информация за маркетингови цели ако не сте се отказали от получаването на маркетингови материали, ние може да използваме (но без да разкриваме) вашата лична информация, за да промотираме и маркетираме допълнителни стоки, услуги и/или  специални оферти от нас или нашите бизнес партньори.  

Бисквитки: Нашите клиенти трябва да са наясно, че информация и данни могат да бъдат автоматично събрани чрез стандартната операция от нашите интернет сървъри и чрез използването на “бисквитки”. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се използват за улесняване на постоянния достъп на потребителя. „Бисквитките“ не са програми, които да утежняват системата и/или да предизвикват щети. Като цяло, „бисквитките“ работят чрез присвояване на уникален номер на всеки клиент, без  значение мястото за възлагане. Ако не искате информация, събрана чрез използване на „бисквитки“, проста процедура в повечето браузъри позволява на клиента да откаже или да приеме функцията „бисквитки“.

Как защитаваме вашите лични данни? Ние полагаме всички търговски усилия, за да гарантираме, че личните данни, събрани от вас са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана на електронен и хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до избрани служители. В допълнение, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптография, за да защитим личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп.

Връзки към сайтове на трети страни: Сайтът може да предложи връзки с други уеб сайтове на трети лица. Трябва да сте наясно, че операторите на свързани сайтове също могат да събират личните Ви данни (включително информация, получена чрез използване на „бисквитки“), когато се свържете към интернет страниците им. Ние не сме отговорни за това как тези трети страни събират, използват или разкриват Вашата лична информация, така че е важно да се запознаете с техните декларации за поверителност преди да им предоставите личната си информация.

Запазване и съхранение на лична информация: Ние пазим Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълни целта/ целите, за която я събираме. Съобразно с приложимите закони, Вие давате своето съгласие за тези цели и съгласието Ви остава в сила и след прекратяване на отношенията ни с Вас.

Промени в тази Декларация за поверителност: Ние си запазваме правото да променяме тази Декларация за поверителност по всяко време без предупреждение. В сила е само публикуваната в този сайт Декларация за поверителност.

Коригиране или актуализиране на данните: Можете да ни помогнете да поддържаме точността на Вашата лична информация, като ни уведомявате за всякакви промени в нея.

В случай, че имате въпроси относно поверителноста на личните данни, може да се свържете с нас по всеки един от следните начини и да поискате достъп или коригиране/актуализация на Вашата лична информация: e-mail: office@itronix.bg

Who we are

Our website address is: https://itronix.bg.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements