Последователни или паралелни са електрическите вериги в дома ни?

Последователни или паралелни са електрическите вериги в дома ни?

Има два начина за свързване на елементите в електрическа верига: последователното свързване и това, което е направено паралелно. Цялата електрическа система, която можем да намерим в домове, магазини или фабрики, се състои от една или повече вериги с елементи в паралел. Преди да обясним защо електрическите инсталации се правят по този начин, ще уточним от какво се състои една електрическа верига в зависимост от свързването на нейните елементи.

Какво е електрическа верига?

Най-простата верига, която можем да измислим, би била парче проводник, което свързва източник на електричество с електрическо устройство (консуматор). Под устройство разбираме елементи като електрическа крушка, пералня или телевизор. Подреждането на тези елементи е това, което определя типологията на веригата като последователна или паралелна.

Серийни вериги

Това е веригата, в която всички нейни елементи са на една и съща линия. Използва се предимно в електрически уреди, работещи с батерии, като фенерче. Окабеляването върви непрекъснато от положителния извод на акумулатора, през крушката и превключвателя до отрицателния извод.

Верига с два последователни резистора

С тази конфигурация всички елементи са част от веригата. Ако премахнем някое от тези устройства или го изключим, токът ще спре да тече. Ако светлините в нашата къща бяха свързани по този начин, бихме могли да имаме само общ ключ, който да включва всички крушки едновременно и всеки път, когато една от тях изгори, ще трябва да го сменим, за да имаме светлина.

Паралелна верига

В този случай може да се каже, че всички входни конектори съвпадат един с друг, както и изходните клеми. Чрез разклоняване на главната верига можем да свържем паралелно различни устройства, така че дори и едно от тях да се повреди, токът да не спира да тече към останалите елементи.

Верига с три успоредни резистора

Защо електрическата инсталация в една къща е паралелна?

Като се имат предвид основните характеристики на двете конфигурации, лесно е да си представим, че не е възможно различните домашни електрически устройства да бъдат свързани последователно. Избирайки паралелната връзка, можем да имаме няколко контакта,, нещо, което при последователно свързване не би било възможно, и всякакви елементи, свързани към мрежата, без да е необходимо всички те да бъдат включени едновременно. Освен това електрическите уреди работят с определено напрежение, в нашия случай 220V или 240V. В последователни вериги, докато преминаваме всеки елемент, има спад в нивото на напрежението, докато паралелно напрежението, което захранва всеки елемент, остава постоянно.

Предпазни елементи в електрически вериги

В паралелни вериги вече посочихме, че напрежението остава постоянно за всички елементи. След това, когато добавяме елементи, интензитетът, който преминава през електрическата верига, се увеличава, а с това и топлината, която се генерира в кабела. Можем да видим това с няколко формули.

Според закона на Ом напрежението ( V ) е равно на интензитета ( I ), който преминава през веригата през нейното съпротивление ( R ):

Еквивалентното съпротивление при паралелно свързване се определя като:

По този начин, ако имаме два резистора 100 Ω (Ω е символът за ом, единицата, в която се измерва съпротивлението), еквивалентното съпротивление ще бъде 50 Ω, ако имаме три, ще стане 33,3 Ω. Следователно, ако сме казали, че V е постоянен, а R е все по-малко и по-малко, стойността нараства пропорционално, а с нея и температурата.

Ако тази температура се повиши над определена стойност, може да възникне пожар. Поради тази причина са включени предпазни механизми като предпазители или автоматични превключватели, които прекъсват електричеството, когато тази температура се повиши над определен праг.

Сега вече знаем защо във всяка сграда електрическата инсталация е в паралелна верига.

Итроникс като официален вносител на електроматериали, покриващи най-високи стандарти за качество, предлагаме кабели, тръби, ключове и контакти, осветителни тела и др. за вашия дом.

Прочетете още интересни статии в нашия блог.

Последвайте ни и във фейсбук.