Итроникс посети търговското изложение Light + Building