Eлектрическите кабели – Видове, размери и монтаж

Eлектрическите кабели имат за цел да транспортират електрическата енергия от една точка до друга. В зависимост от крайното им приложение, кабелите могат да имат различни конфигурации, като дизайнът им винаги се базира на национални и международни разпоредби и изисквания.

Напрежение

Електрическите кабели се измерват във волтове и в зависимост от това те се категоризират в различни групи:

 • Ниско напрежение (до 750 V): с различни приложения и с термопластични и термореактивни покрития. Те се проектират и произвеждат съгласно синхронизирани международни стандарти.
 • Ниско напрежение (до 1000 V): (наричани още (0,6/1 kV) Кабелите от тази група се използват за промишлени силови инсталации в различни области (обща промишленост, обществени инсталации, инфраструктури и др.). Те трябва да бъдат проектирани и произведени в съответствие с международните стандарти (UNE, IEC, BS, UL).
 • Средно напрежение: от 1 kV до 36 kV. Те се използват за разпределение на електроенергия от електрически подстанции до трансформаторни станции.
 • Високо напрежение: от 36 kV. Те се използват за транспортиране на електроенергия от генераторните централи до електрическите подстанции.

Видове ел. кабели според тяхното използване

За ниско напрежение

Кабели за електрически табла

Гъвкави кабели за окабеляване на електрически шкафове. Тези електрически кабели са особено подходящи за домашна употреба, за монтаж на обществени места и за вътрешно окабеляване на електрически шкафове, разпределителни кутии и малки електроуреди.

Захранващи кабели

За промишлени съоръжения и обществени места. С приложение за пренос на енергия във всички видове връзки, за промишлена употреба и за задвижване с променлива честота (VFD).

Бронирани кабели

Кабели с алуминиева или стоманена армировка за инсталации с риск от механични увреждания. Подходящи за места, където има гризачи, както и в инсталации в помещения с риск от пожар и експлозия (ATEX).

Гумени кабели

Използването на допълнителни гъвкави гумени кабели е много разнообразно. Можем да ги намерим във фиксирани индустриални инсталации, както и при мобилните услуги. Кабелите трябва да имат гумена обвивка, която позволява да се предават големи токове между заваръчния генератор и електрода.

Безхалогенни кабели

Безхалогенни кабели с висока сигурност (LSZH) с ниски емисии на дим и корозивни газове в случай на пожар. Този тип проводници са подходящи за използване при окабеляване на електрически табла, тунели, инсталации от всякакъв вид на обществени места, индивидуални деривации, аварийни вериги, обществени разпределителни мрежи и също и за мобилни услуги.

Пожароустойчиви NHXH кабели

Този тип кабели са специално проектирани да пренасят електрическа енергия в екстремни условия, възникващи например при пожар, като гарантират захранване на аварийното оборудване като сигнализация, димоуловители, акустични аларми, водни помпи и др. Използването им се препоръчва в аварийни вериги на места с обществено значение. Този тип кабели е задължителен за окабеляване на тунели.

Пожароустойчиви кабели NHXH

Контролни кабели

Те са предназначени за за фиксирани или мобилни инсталации трябва да бъдат изключително гъвкави, тъй като те са предназначени главно за малки домакински уреди, за взаимно свързване на машинни части, използвани са също в производството, за системи за сигнализация и контрол, за свързване на двигатели или честотни преобразуватели, за предаване на сигнал където напрежението, предизвикано от външно електромагнитно поле, може да повлияе на предавания сигнал или за захранващи връзки, за да се избегне генерирането на електромагнитни полета.

Гъвкави Екранирани кабели

Служат при изграждане на мрежи за оптимално бързо и качествено предаване на данни в среди с високо ниво на електромагнитни смущения.

Соларни кабели

Особено подходящи са за свързване на фотоволтаични панели и за връзка от панелите към инвертора – от DC към AC. Благодарение на проектирането и прецизния избор на техните материали и покритието им (което е особено устойчиво на слънчева радиация и екстремни температури) те могат да бъдат монтирани на открито с пълна гаранция за качество.

Специални електрически кабели

Има голямо разнообразие от специализирани електрически кабели за специални инсталации като: временни светлинни гирлянди на търговски центрове и панаири; връзки за мостови кранове, подемници и асансьори; приложения в потопени помпи и зони с питейна вода като аквариуми, пречиствателни системи, фонтани или в плувни басейни за осветление, в пречистващи и почистващи системи и други.

Алуминиеви кабели

Предназначени за електропренос и са подходящи за стационарен монтаж на закрито, на открито и/или под земята.

Кабели средно напрежение

 • Това са кабели, перфектно адаптирани за транспортиране и разпределение на енергия в мрежи със средно напрежение.
 • Идеален за транспортиране и разпределение на енергия в мрежи със средно напрежение.
 • Меден и алуминиев кабел за средно напрежение за специални приложения. Особено се препоръчва за инсталации, където има риск от наличие на масла и химически агенти от въглеводороден тип или техни производни.

Итроникс ЕООД предлага широка гама от електрически кабели. Не се колебайте да се свържете с нас и да намерите всеки кабел, от който се нуждаете.

Компоненти на електрическите кабели

Компоненти за електрически кабели

Обикновено се състоят от:

 • Електрически проводник: който канализира потока на електричество
 • Изолация: покрива и задържа електрическия поток в проводника.
 • Помощни елементи: които предпазват кабела и гарантират неговата дълготрайност.
 • Външна обвивка: покрива всички споменати материали, като ги предпазва отвън.

Видове електрически проводници

 • Гол проводник: единичен проводник в твърдо състояние, негъвкав и без покритие.
 • Алуминиеви електрически проводници: в някои случаи се използват и алуминиеви проводници, въпреки факта, че този метал е 60% по-лош проводник от мед.
 • Медни електрически проводници: най-често използвания материал при производството на ел кабели.
 • Гъвкав меден проводник: това е набор от фини проводници, покрити с изолационен материал. Те са гъвкави и пластични.
 • Едножилен кабел: кабел с един проводник.
 • Многожилен кабел: кабел, който има няколко проводника.

Видове изолации на електрическите проводници

Изолацията се състои в поставяне на изолационно покритие върху проводника, за да се предотврати изтичане на ток. Те се класифицират в две големи групи: термопластични и термореактивни.

1. Термопластична изолация

Най-често срещаните термопластични изолации в производството са:

 • PVC: Поливинилхлорид
 • Z1: Полиолефини
 • PE : Линеен полиетилен
 • PU: Полиуретан

2. Термореактивна изолация

Най-често срещаните термореактивни изолации са:

 • EPR: етилен пропилен
 • XLPE : омрежен полиетилен
 • EVA : етил винил ацетат
 • SI : Силикон
 • PCP: Неопрен
 • SBR : естествен каучук

Видове метални защити

В някои случаи кабелите могат да имат метални екрани.

 • Екрани: това са електрически метални защити, прилагани за изолиране на сигналите, които преминават през вътрешността на кабела от възможни външни смущения.
 • Брони: това са механични защити, които предпазват проводника от възможни външни агресии: животни, удари и др.

Номенклатура по стандарти

Всеки кабел има стандартно обозначение. Това обозначение се състои от набор от букви и цифри, всяка със свое специфично значение. Това обозначение се отнася до поредица от характеристики на продукта (материали, номинални напрежения, сечение и т.н.), които улесняват избора на най-подходящия кабел за вашите нужди, избягвайки възможни грешки при замяната на един кабел с друг.

Когато даден проводник не показва ясно тези данни, това може да означава, че е дефектен и че не отговаря на правилата за безопасност или не гарантира живота на кабела и правилната му работа. Внимавайте.

Правила за проектиране на кабели

Правилата за проектиране на проводници също са посочени в маркировката на всеки един. Водещи стандарти са:

 • UNE 21123
 • IEC 60502
 • UNE 21150

Допълнителни данни

номенклатураТип кабел
CECE Маркировката CE е задължителна за маркетинга на продукта в Европейската общност. Тази маркировка може да бъде върху продукта или върху опаковката.
Дата на производствоДатата на производство обикновено се поставя с цел проследяване. Проследимостта позволява да се знае кой, кога и къде е извършил всеки етап от процеса и с какви материали.

Критерии за оразмеряване на електрическите кабели

Има два критерия за оразмеряване на медни проводници:

 • В AWG-American Wire Gauge проводниците се определят чрез определяне на брой проводници и диаметър на всеки проводник.
 • В европейското оразмеряване (mm2) проводниците се определят чрез определяне на максималното съпротивление на проводника (Ω/km). Твърдите или гъвкави проводници се определят чрез определяне на минималния брой проводници или максималния диаметър на проводниците, които го образуват. В допълнение, действителните геометрични сечения са малко по-малки от посочените като номинални.

Измервания на електрически кабели

НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ в mm2(AWG)КОНСУМАЦИЯ НА ТОКАИЗПОЛЗВАНА
25 mm24Много високоЦентрална климатизация и индустриално оборудване..
16 mm26ВисокоКлиматици, електрически печки и ел. изводи.
10 mm28СредноХладилници и сушилни.
6 mm210СредноМикровълнова и блендери
4 mm212СредноОсветление
2,5 mm214НискоЛампи
1,5 mm216Много нискоТермостати, звънци или системи за сигурност.

Видове, цветове и тяхното значение

Цветовете на електрическите проводници се регулират от стандарта IEC 60446 на Международната електрическа комисия. За идентификация на проводниците се допускат следните цветове: черен, кафяв, червен, оранжев, жълт, зелен, син, виолетов, сив, бял, розов и тюркоаз.

 • Неутрален проводник: син. Препоръчително е да не използвате повече сини проводници, за да избегнете объркване.
 • Фазов проводник: черен, сив или кафяв.
 • Защитен или заземителен проводник: два цвята, жълт и зелен. Използването на жълти или зелени едноцветни кабели е разрешено само на места, където от съображения за безопасност няма възможност за объркване със заземителната система.

За консултация, избор и поръчка на кабели, може да се обърнете към екипа на Итроникс. С радост ще ви помогнем в избора, доставката и инсталирането на правилните кабели за нуждите ви.

Прочетете още интересни и полезни статии в блога на Итроникс.

Ако статията ви е харесала и е била полезна – споделете с приятели или оставете коментар.

Последвайте ни и във фейсбук.