Уличното осветление

Уличното осветление

Уличното осветление предоставя редица важни предимства. Служи за подобряване на сигурността в градските райони и за повишаване на качеството на живот, чрез изкуствено удължаване на часовете, в които е светло, както и за повишаване на безопасността за шофьорите, колоездачите и пешеходците.

Представете си как се разхождате по тъмна уличка посред нощ. Не бихте ли усещали нарастващо чувство на страх с всяка стъпка? Сега, ако ходехте по добре осветена улица, нямаше да се притеснявате така, нали?  Психологическият ефект на светлината е добре известен.

Лошата видимост допринася най-вече за пътни инциденти и подпомага престъпната дейност. Наличието на подходящо осветление действа едновременно, като възпиращ фактор за престъпниците и, като система за ранно предупреждение на потенциалните жертви.  Магистралите и натоварените пътища се нуждаят от ярко улично осветление, но и изолираните пътища, които минават през провинцията, се нуждаят от добро осветление, тъй като дивите животни често пресичат пътищата и причиняват инциденти. Светлината трябва да се разпространява на голямо разстояние, за да се увеличи видимостта на водачите и да се избегнат инциденти.

Между 2 стълба не трябва да има тъмни петна по платното. Евтините китайски, макар и лед, осветителни тела често пъти ни изиграват много лош номер, оставяйки такива тъмни петна.

Как изчисляваме лумените, които трябва да бъдат на платното за движение?

Умножете площта в квадратни метри по Lux на квадратен метър и разберете от колко Lum /лумени/ имате нужда. Разделете ги на броя на лумените, доставени от всяка крушка.

Какво да е разстоянието между две улични лампи?

Технически разстоянието между две улични лампи трябва да бъде 29 метра.

Височина на стълбовете за улично осветление?

Височината на уличната лампа обикновено е 6, 8, 10, 12, 15 метра и т.н. Тя зависи от ширината на пътното платно.

Уличните светлини във всичките им форми са съществена част от съвременния живот. Те ни помагат да живеем живота си извън пределите на слънчевата светлина.

Прочетете още интересни статии в нашия блог.

Последвайте ни и във фейсбук.