Защо си струва да инвестираме във висококачествени негорими кабели LSZH?

При изграждане на електрически инсталации се вземат предвид не само енергийните възможности на мрежата, но и поведението на окабеляването при аварийни условия.

Последният фактор е особено важен поради риска от пожар, който – благодарение на неправилно подбрани кабели – може да бъде още по-опасен за вас и околната среда.

Негорими кабели

Изолацията на противопожарните кабели е проектирана по такъв начин, че в случай на горене, емисиите на отделените газове да са възможно най-ниски или нулеви LSZH. Говорим не само за въглероден окис и диоксид, но и за силно токсични съединения. Безхалогенните кабели не отделят летливи, вредни вещества при горене, включително корозивни газове. Последното може да доведе до разрушаване на части от електрическата инфраструктура, което да доведе до късо съединение, претоварване на инсталацията и пожар.

Клас на функционално поведение

Важен параметър, определящ устойчивостта  на негоримите инсталационни кабели е излагането им на директен огън е т.нар клас на поведение. Той показва колко минути даден кабел може да издържи на въздействието на високи температури и на самия пламък. Например, кабели с функционален клас E90 могат да издържат на директно излагане на пламък до 90 минути! Това е достатъчно време за започване на пожарогасене и спасителна операция, както и за поддържане на капацитета на противопожарните системи в сградата.

Захранващи и контролни кабели

Висококачествените негорими кабели LSZH са предназначени за различни приложения. Говорим не само за захранващи, но и за контролни кабели. Последните често се инсталират заедно, което, поне теоретично, може да намали риска от прегаряне. За щастие, те също са оборудвани с безхалогенни изолации, които ограничават разпространението на пламъка и не произвеждат, по време на горене газове. Също така трябва да се отбележи наличието на екраниране, което намалява риска от смущения по време на контрола на пожарната верига.

Механична и химическа устойчивост

Най-важните характеристики на противопожарните кабели са тяхната огнеустойчивост и специален състав. Предимствата им обаче не свършват дотук, тъй като повечето от тях имат редица други функционални характеристики, включително:

– гъвкавост, благодарение на която запазват своята надеждност дори при периодично навиване и развиване;

– устойчивост на киселини и основи – това свойство е от особено значение за тези помещения, чийто пожар може да доведе до отделяне на такива изпарения.

Благодарение на тези характеристики кабелите, изложени на огън, не само показват устойчивост на огън, но и запазват своята проводимост дори при условия на силно химическо или механично натоварване. 

Обобщавайки, висококачествените противопожарни кабели са гаранция за надеждна и безопасна работа на електрическата верига, дори при условия на пряко излагане на пламък.

Итроникс ЕООД предлага негорими кабели различни сечения и приложения.

За допълнителна информация и консултация може да се обърнете към специалистите на Итроникс.

Прочетете още интересни и полезни статии в блога на Итроникс.

Ако статията ви е харесала – споделете с приятели.

Последвайте ни и във фейсбук.