Контакти и ключове

Електрическата инсталация се състои от два елемента, които се открояват за човешкото око: щепсел или тъй наречен контакт и превключвател – електрически ключ или само ключ. В тази статия ще дефинираме както термините, така и различните видове Контакти и ключове, които съществуват на пазара, тъй като въпреки че им се отдава минимално значение, използването им може съществено да подобри декорацията на дома, в допълнение към адаптирането към различните устройства и по какъв начин може да допринесе за спестяване на ел. енергия.

Контакти и ключове: дефиниция и функции

От една страна, ключовете или по технически казано превключвателите се дефинират като електрическа верига, която провежда ток по такъв начин, че да не възникват неволни контакти, тоест крампи между проводниците и потребителя, който желае да свърже електронно устройство.

Произвежда се от метални материали, които са обвити с пластмасови елементи, които изолират и избягват късо съединение в системата, тъй като е непроводим компонент на електрическия ток.

По този начин работата на ел ключа изглежда наистина основна, тъй като доставя електричество на електронни устройства, които са свързани чрез кабели и проводници. Ако веригата се отвори, тоест проводниците се прекъснат или възникне някакъв технически проблем, интензитетът на тока ще спре да се движи и следователно превключвателят няма да работи. Поради тази причина той трябва да бъде затворен.

Превключвателите действат на всякакъв тип лампи за осветление, както и за свързване на устройство с цел включване, изключване или активиране на неговите функции.

Видове ключове

 • Ръчен превключвател: това са тези, които потребителят намира на кабел, като настолна лампа.
 • Крачен превключвател: те са наречени по този начин, защото са на височината на краката, тоест на земята. По този начин може да се активира чрез удряне на ключа. Те трябва да са здрави и големи, за да се виждат отдалеч и да устойчиви на включване и изключване с крак.
 • Стенен превключвател: това е най-известния от трите типа и е най-често срещан. Тук се разграничават пет типа:
  • Прости превключватели – Устройствата се включват или изключват от една точка.
  • Девиаторни ключове: Те се намират в две различни точки в дома и включват и изключват една и съща лампа. Например дълъг коридор с ел ключ в двата края на помещението, които управляват една и съща лампа.
  • Кръстати ключове: позволява осветление от три различни точки. Например в лампата в спалнята с управление от 3 точни – класическата позиция на ключа до вратата на стаята и 2 ключа до двете нощни шкафчета.
  • Серийни ключове: Те имат два бутона и включват 2 осветителни тела на два кръга.
  • Димиращи ключове: Дават възможност за коригиране на интензитета (силата) на светлината. За ползване на димиращ ключ се изиска и димираща ел крушка или димираща лед лента.

Щепсели: определение и функции

Контактите дават възможност за свързване на различните устройства с електрическата мрежата, като например компютърни зарядни устройства или всякакви домакински уреди. Това е механизъм с две части: мъжка и женска.

Изпъкналата част, която влиза в контакта е женската, а контакта, който е в стената е мъжката част. Когато и двете части се съединят, токът отива към въпросното устройство, за да го включи и то вече е в готовност за работа.

Мъжкият щепсел обикновено е покрит с изолационни пластмасови материали, по такъв начин, че да гарантира безопасност в момента, в който се осъществява връзката.

Днес различните системи за домашна автоматизация са разработили механизми, които позволяват на щепселите да се свързват чрез Wi-Fi. Чрез дистанционното управление можете да зареждате устройство и да го включвате или изключвате и по такъв начин да преминава в режим на пестене на енергия.

Видове контакти:

Контакти и ключове

За допълнителна информация и консултация може да се обърнете към специалистите от Итроникс.

Прочетете още интересни и полезни статии в блога на Итроникс.

Ако статията ви е харесала – споделете с приятели.

Последвайте ни и във фейсбук.